กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ข้อมูลโรคไม่ติดต่อ
#
1
23 พ.ย. 2564 11:07:39
ข้อมูลและการสมัครเครือข่ายชมรมเบาหวานประเทศไทย
2
26 ก.พ. 2563 11:48:43
เอกสารประชุมชี้แจงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA Test สถาบันมะเร็ง 12กพ.2563
3
20 พ.ย. 2562 11:02:04
ประชุมคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 13 พ.ย.62 ห้องยาเสพติด สุขภาพจิต2
4
20 พ.ย. 2562 10:49:25
ประชุมคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 13 พ.ย.62 ห้องยาเสพติด สุขภาพจิต1
5
19 พ.ย. 2562 14:33:53
ประชุมคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 13 พ.ย.62 ห้อง EMS and RTI
6
19 พ.ย. 2562 14:26:09
ประชุมคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 13 พ.ย.62 ห้อง NCD
7
19 พ.ย. 2562 14:25:21
ประชุมคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 13 พ.ย.62 ห้องรวม
8
5 ก.ย. 2561 09:44:35
เอกสารประชุมไตเขต วันที่ 6 กันยายน 2561
9
1 ส.ค. 2561 14:48:09
เอกสารประกอบอบรมHBPSMBG
10
26 ม.ค. 2561 11:06:20
เอกสารประกอบการประชุมรับนโยบาย SP NCD 9 มค..61
11
3 ม.ค. 2561 10:18:37
เอกสารประชุม COPD 28 ธค. 60
12
3 ม.ค. 2561 10:16:57
เอกสารประชุม COPD 27 ธค. 60
13
20 ธ.ค. 2560 11:47:54
PTTการประเมินแบบอย่างที่ดี(Best Practice) CVD / CKD ปี 2561
14
20 ธ.ค. 2560 11:36:26
เกณฑ์การประเมินคลินิคชะลอไตเสื่อม
15
25 ส.ค. 2560 10:54:08
คู่มือการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Version 2.2 (กันยายน 2559)
16
4 ส.ค. 2560 11:09:11
Slide ประชุมกรรมการ SP มะเร็ง(250760)
17
4 พ.ค. 2560 16:34:57
คู่มือ Thai ACS Registry
18
1 พ.ค. 2560 12:29:47
Slide อบรม SM2 19-21 เม.ย.60
19
16 ก.พ. 2560 11:51:29
ไฟล์อบรม
20
1 ก.พ. 2560 17:03:43
แก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)
21
30 ม.ค. 2560 15:52:13
Download โปรแกรม Thai CV Risk score