หัวข้อ: สรุปข้อสั่งการและข้อเสนอแนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยสกล สกลสัตยาทร) ตรวจเยี่ยม จ.ตาก วันที่ 3 ธันวาคม 2558


รายละเอียด:ไฟล์แนบวันที่: 22 ธ.ค. 2558 10:20:25