ข่าวทั้งหมด


รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ "โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป
25 ต.ค. 2565 17:22:40

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขตาก
25 ก.ค. 2565 14:02:59

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
25 ก.ค. 2565 14:01:48

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ...
25 ก.ค. 2565 13:59:44

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
25 ม.ค. 2565 09:30:57

Covid Free Hotpital
12 ม.ค. 2565 11:14:08

ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน
12 ม.ค. 2565 11:13:30

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขตาก(TAKPLAN)
12 ม.ค. 2565 09:15:55