ข่าวทั้งหมด


นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
25 ม.ค. 2565 09:30:57

Covid Free Hotpital
12 ม.ค. 2565 11:14:08

ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน
12 ม.ค. 2565 11:13:30

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขตาก(TAKPLAN)
12 ม.ค. 2565 09:15:55

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2565
12 ม.ค. 2565 09:13:14