ข่าวทั้งหมด


อ.วังเจ้า Kick Off กิจกรรม "ก้าวท้าใจ season 5 ร่วมกันท้า 150 วัน 15 ล้านแต้มสุขภาพ" ณ ตลาดชาติพันธุ
15 มี.ค. 2566 18:50:15

จังหวัดตาก รับการประกวดคัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี 2566 สาขาทันตสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง ต.แม
22 ก.พ. 2566 15:13:34

สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ สาขาการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย ร
22 ก.พ. 2566 15:10:51

จังหวัดตาก รับการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี 2566 สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ณ ป่าชุม
22 ก.พ. 2566 15:03:13

จ.ตาก ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านช่องแคบ ม.1 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
22 ก.พ. 2566 15:00:47

จ.ตาก ประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL TAK ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดต
22 ก.พ. 2566 14:58:11

จังหวัดตาก รับการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี 2566 สาขาส่งเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐา
22 ก.พ. 2566 14:52:21

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานเปิดคลินิกผู้สูงอายุ และการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขและนโยบายมุ
22 ก.พ. 2566 14:49:27