ข่าวทั้งหมด


สสจ.ตาก ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคีสาธารณสุข เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองกระ
19 ก.ค. 2567 17:37:25

สสจ.ตาก ร่วมรับฟังประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติฯ
19 ก.ค. 2567 15:34:44

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานฯ ณ โรงพยาบาลสามเงา จ.ตาก
19 ก.ค. 2567 01:37:13

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานฯ ณ พื้นที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
19 ก.ค. 2567 01:33:21

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวช
18 ก.ค. 2567 14:17:39

สสจ.ตาก รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี 2567 จ.ตาก
18 ก.ค. 2567 10:51:58

สสจ.ตาก รับการตรวจราชการ ระดับกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ประเด็นดิจิทัล
17 ก.ค. 2567 18:16:08

สสจ.ตาก รับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติฯ ประเด็นระบบสุขภาพปฐมภูมิ
17 ก.ค. 2567 16:00:10