ข่าวทั้งหมด


นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างความรอบรู้เรื่องสุขภาพบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดตาก ประจำปีง
18 เม.ย. 2567 15:34:09

นพ.สสจ.ตาก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบบริ
17 เม.ย. 2567 16:22:40

นพ.สสจ.ตาก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEOC กรณี การขนย้าย ฝังกลบ กากแร่สั
17 เม.ย. 2567 16:19:36

สสจ.ตาก ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี
17 เม.ย. 2567 13:18:01

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งท
17 เม.ย. 2567 09:47:44

นพ.สสจ.ตาก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดตาก กรณี แคดเมียม ณ ห้องประชุ
11 เม.ย. 2567 16:37:18

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี แคดเมียม ผ่านระบบออนไลน์ ณ
11 เม.ย. 2567 16:34:58

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 พร้อม
11 เม.ย. 2567 14:34:01