ข่าวทั้งหมด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน คืนข้อมูลฯ
13 มิ.ย. 2567 14:44:17

สสจ.ตาก ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมใจเดิน วิ่ง ปั่น ส่งธงตราสัญลักษณ์ง
12 มิ.ย. 2567 15:19:16

สสจ.ตาก จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก
12 มิ.ย. 2567 12:12:23

สสจ.ตาก ประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้าน Cyber Security
12 มิ.ย. 2567 12:11:07

สสจ.ตาก จัดประชุมรับการตรวจสอบภายในจากหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมหนองหลวง ชั้น 2 สำนักง
11 มิ.ย. 2567 16:34:43

สสจ.ตาก เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ
11 มิ.ย. 2567 15:54:51

สสจ.ตาก ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เขตสุขภาพที่ 2 (ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมกระ
11 มิ.ย. 2567 15:10:24

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ
11 มิ.ย. 2567 14:17:22