ข่าวทั้งหมด


การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566
22 ก.พ. 2566 14:44:11

จังหวัดตาก รับการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี 2566 สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ณ ต.แม่ก
22 ก.พ. 2566 14:33:18

นพ.สสจ.ตาก เปิดงาน “ตลาดนัดสีเขียว ปันรัก ปันสุข” แหล่งชิม ช้อป ชิล ของคนสาสุขตาก ณ บริเวณสนามหญ้าหน
22 ก.พ. 2566 14:25:51

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ "โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป
25 ต.ค. 2565 17:22:40

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขตาก
25 ก.ค. 2565 14:02:59

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
25 ก.ค. 2565 14:01:48

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ...
25 ก.ค. 2565 13:59:44

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
25 ม.ค. 2565 09:30:57