ข่าวทั้งหมด


สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และฟื้นฟูสภาพทางสังคมผู้ติดยาเ
17 พ.ค. 2567 15:04:58

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 2 พิษณุโลก ครั้งที่ 3/256
17 พ.ค. 2567 10:14:21

สสจ.ตาก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดตาก ฝั่งตะวันออก ณ ห้องประชุมไม้งาม ช
16 พ.ค. 2567 17:32:27

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปร
16 พ.ค. 2567 16:47:48

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 5/2567
16 พ.ค. 2567 14:25:29

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดอาคารพระเทพสิทธาคม วิ. (ครูบาสาย) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
16 พ.ค. 2567 11:29:33

สสจ.ตาก ร่วมการประชุมชี้แจงการสรรหาและคัดเลือกโครงการ “รางวัลศรีสวางควัฒน” ปีพุทธศักราช 2567 (ผ่านร
16 พ.ค. 2567 11:03:07

สสจ.ตาก ประชุมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
16 พ.ค. 2567 10:31:27