ข่าวทั้งหมด


สสจ.ตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเช้า โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
2 พ.ค. 2567 13:03:34

สสจ.ตาก ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพ
1 พ.ค. 2567 14:27:20

นพ.สสจ.ตาก ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สถาผู้แทนราษฎร ผ่านระบบออนไลน์
1 พ.ค. 2567 12:21:22

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1 พ.ค. 2567 12:10:03

นพ.สสจ.ตาก พร้อมคณะผู้บริหาร และ หน.กลุ่มงานฯ ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการสาธารณสุขจังหวัดต
30 เม.ย. 2567 15:54:40

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดตาก
30 เม.ย. 2567 14:53:46

สสจ.ตาก เป็นประธานเปิดการประชุมการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยบริการ ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2567 ณ สำนั
30 เม.ย. 2567 14:50:11

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที
30 เม.ย. 2567 09:50:30