ข่าวทั้งหมด


สสจ.ตาก ร่วมอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดตาก ณ ห้องประ
24 พ.ค. 2567 15:58:48

สสจ.ตาก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลฯ
23 พ.ค. 2567 16:47:50

สสจ.ตาก ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 จังหวัดตาก ณ พระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร
23 พ.ค. 2567 10:13:17

สสจ.ตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อาหารคาว – หวาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 จังหวัดตาก
22 พ.ค. 2567 12:35:51

สสจ.ตาก ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมหนองหลวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
21 พ.ค. 2567 14:31:46

จังหวัดตาก ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ระดับป
20 พ.ค. 2567 16:41:13

สสจ.ตาก ร่วมประชุมการพัฒนางานแม่และเด็ก (MCH Board) พิจารณาแนวทางการตรวจ Urine for Methamphetamine เ
20 พ.ค. 2567 16:22:09

สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และฟื้นฟูสภาพทางสังคมผู้ติดยาเ
17 พ.ค. 2567 15:04:58