ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 48 8 ก.ค. 2567 16:28:25 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานเปิดโครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ​​​​​​​และป้องกันโรคกลุ่มพระสงฆ์-สามเณร ใน

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานเปิดโครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคกลุ่มพระสงฆ์-สามเณร ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ปี 2567
ณ ศาลาการเปรียญวัดสบยม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

 

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสบยม หมู่ 2 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคกลุ่มพระสงฆ์-สามเณร ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ปี 2567 โดยมี นายแพทย์พิจารณ์ สารเสวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า กล่าวต้อนรับ ในการนี้ นางกัญญารัตน์ จันทร์แดง ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดตาก, นางวราภรณ์ พิมพาสอน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริการทางวิชาการ), นายศรุต ไทยทอง สาธารณสุขอำเภอวังเจ้า, หัวหน้ากลุ่มงานฯ, เจ้าหน้าที่ สสจ.ตาก และโรงพยาบาลวังเจ้า ร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อค้นหา และคัดกรองพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ พร้อมทั้งให้ความรู้พระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ รวมทั้งสร้างระบบส่งต่อพระสงฆ์ที่มีปัญหาด้านสุขภาพระหว่างสถานบริการสุขภาพและชุมชนให้มีระบบสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 8 ก.ค. 2567 16:28:25

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคค...

สสจ.ตาก ร่วมรับฟังประชุมสรุปผลการตรวจราช...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉ...

สสจ.ตาก รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดั...