ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 1435 25 ก.ค. 2565 13:59:44 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการลงพื้นที่ตรวจรับและติดตามการก่อสร้างอาคารพระราชทาน ณ รพ.ท่าสองยาง

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่ตรวจรับและติดตามการก่อสร้างอาคารพระราชทานโรงพยาบาลท่าสองยาง โดยมี นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับ ในการนี้นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้นายแพทย์พิจารณ์ สารเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 3) พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับและประชุมคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร โอกาสนี้นายแพทย์ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง คณะกรรมการการตรวจจ้าง นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าสองยางที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามนำเสนอความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายต่อไป

โดย : admin admintak 25 ก.ค. 2565 13:59:44

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร...

สสจ.ตาก ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพ...

NO IMAGES

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและข...

NO IMAGES

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและข...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญ...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ข...