ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 1047 25 ก.ค. 2565 14:02:59 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขตาก

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขตาก (TAKPLAN) ณ สสอ.พบพระ และ สสอ.แม่สอด จ.ตาก

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-15.30 น. นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนเพื่อพัฒนาระบบ ให้ตอบรับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แบบ New Normal ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้ว และเริ่มฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขตาก (TAKPLAN) ดังกล่าวฯ ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพบพระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ โรงพยาบาลแม่สอด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิทยากรจากงานแผนงานและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

โดย : admin admintak 25 ก.ค. 2565 14:02:59

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ข่าวล่าสุด


อ.วังเจ้า Kick Off กิจกรรม "ก้าวท้าใจ se...

จังหวัดตาก รับการประกวดคัดเลือกอสม.ดีเด่...

สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ สา...

จังหวัดตาก รับการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด...

จ.ตาก ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โ...

จ.ตาก ประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE...