ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 1292 25 ก.ค. 2565 14:02:59 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขตาก

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขตาก (TAKPLAN) ณ สสอ.พบพระ และ สสอ.แม่สอด จ.ตาก

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-15.30 น. นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนเพื่อพัฒนาระบบ ให้ตอบรับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แบบ New Normal ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้ว และเริ่มฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขตาก (TAKPLAN) ดังกล่าวฯ ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพบพระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ โรงพยาบาลแม่สอด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิทยากรจากงานแผนงานและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

โดย : admin admintak 25 ก.ค. 2565 14:02:59

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อาหารคาว – ...

สสจ.ตาก ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารสาธาร...

จังหวัดตาก ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมการพัฒนางานแม่และเด็ก ...

สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนิ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกั...