ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 1205 25 ต.ค. 2565 17:22:40 Share
:: เรื่อง รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ "โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานลงนามถวายพระพรและเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ตามโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 จังหวัดตาก ในการนี้นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก คณะผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตาก และภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวฯ อนึ่ง การจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ของจังหวัดตาก กำหนดจัดกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565 และกิจกรรมการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต พร้อมกับส่วนกลางและทุกจังหวัดในประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ณ หน้าศาลากลางจังหวัดตาก

โดย : วิษณุ บัวลอย 25 ต.ค. 2565 17:22:40

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิส...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน...

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ...

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลัง...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงา...