ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 1121 25 ม.ค. 2565 09:30:57 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

     วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดตาก ประจำปี 2565 พร้อมแสดงเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในการนี้นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตากที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวฯ และเยี่ยมชมบูธ นิทรรศการการให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดตาก รวมทั้งตรวจเยี่ยมแถวกำลังพลโดยการโบกธงสีขาวเพื่อเป็นสัญญาณปล่อยแถวขบวนรณรงค์ พร้อมกันนี้หน่วยปฏิบัติการ ไฟป่าฯ ได้มีการฉีดพ่นน้ำเป็นละอองฝอยสร้างความชื้นและความสัมพัทธ์ในอากาศ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้และเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหา  ไฟป่า ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าดังกล่าวต่อไป

โดย : วิษณุ บัวลอย 25 ม.ค. 2565 09:30:57

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ข่าวล่าสุด


TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจก...

จ.ตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมสัมมนา กระบวนการพัฒนา ...

นพ.สสจ.ตาก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด...

สสจ.ตาก เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่าย T...

นพ.สสจ.ตาก พร้อมคณะผู้บริหาร และ หน.กลุ่...