ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 42 8 ก.ค. 2567 16:29:51 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลวังเจ้า แล

นพ.สสจ.ตาก พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ณ โรงพยาบาลวังเจ้า และสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก


วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางกัญญารัตน์ จันทร์แดง ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดตาก,  นางวราภรณ์ พิมพาสอน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านบริการทางวิชาการ), หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่  สสจ.ตาก ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมมินิธัญญารักษ์, บ้านกึ่งวิถี, โรงพยาบาลวังเจ้า และสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า โดยมี นายแพทย์พิจารณ์ สารเสวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า, นายศรุต ไทยทอง สาธารณสุขอำเภอวังเจ้า พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สสอ.วังเจ้า ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยการดำเนินงานมินิธัญญารักษ์  เป็นแนวคิดขยายพื้นที่บริการและเพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วยยาและสารเสพติดในเขตสุขภาพ ลดความแออัดสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับ การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพระยะยาวในโรงพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งมีจำนวนเตียงไม่เพียงพอสำหรับจำนวนผู้ป่วย ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 8 ก.ค. 2567 16:29:51

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคค...

สสจ.ตาก ร่วมรับฟังประชุมสรุปผลการตรวจราช...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉ...

สสจ.ตาก รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดั...