ข่าวทั้งหมด


นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานเปิด “อบรมพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว/หน่วยควบคุมโรคติดต่อในระดับฯ
21 พ.ย. 2566 09:48:54

สสจ.ตาก ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลอัจฉริยะและบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ปีงบประมาณ 2567
20 พ.ย. 2566 17:14:21

นพ.สสจ.ตาก บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “นโยบายกระทรวงสาธารณสุข” และ “ค่านิยม MOPH” ผ่านระบบออนไลน์
20 พ.ย. 2566 16:47:26

นพ.สสจ.ตาก และ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดตาก เข้ากราบนมัสการ เจ้าคณะจังหวัดตากฯ
20 พ.ย. 2566 15:02:51

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สุขศาลาพระราชทานหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน และลงพื้นที่ดูการก่อ
19 พ.ย. 2566 17:43:30

นพ.สสจ.ตาก เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
17 พ.ย. 2566 17:55:09

สสจ.ตาก ร่วมประชุมการใช้งานโปรแกรมรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting
17 พ.ย. 2566 11:06:01

นพ.สสจ.ตาก ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 2 พิษณุโลก
17 พ.ย. 2566 10:46:00