ข่าวทั้งหมด


รองฯ สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พร้อมด้วย รองฯ นพ.สสจ.ตาก และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจา
1 ก.ย. 2561 12:59:28

การประชุมหารือเรื่องร้องเรียนการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
31 ส.ค. 2561 23:13:39

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน ครั้งที่ 1/2561
31 ส.ค. 2561 23:12:19

นพ.สสจ.นครสวรรค์ ร่วมทำบุญแทนการมอบของที่ระลึก ณ วัดลานสาง ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
31 ส.ค. 2561 18:20:32

ประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
27 มิ.ย. 2561 15:47:22

อบรมสัมมนาเสริมทักษะการปฏิบัติงาน พอ.สว. สำหรับผู้ประสานงาน และอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดตาก
27 มิ.ย. 2561 15:46:26

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบงาานสารบรรณ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
27 มิ.ย. 2561 15:45:16

นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ทางการเงินการคลัง CFO รพ.แม่ระมาด
25 มิ.ย. 2561 15:04:34