ข่าวทั้งหมด


นพ.สสจ.ตาก และ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดตาก เข้ากราบนมัสการ เจ้าคณะจังหวัดตาก
19 มิ.ย. 2567 15:35:12

นพ.สสจ.ตาก ร่วมการประชุมคณะกรรมการ จัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติฯ
18 มิ.ย. 2567 15:27:38

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ
18 มิ.ย. 2567 14:47:37

สสจ.ตาก ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการภายใต้กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ ที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับ
18 มิ.ย. 2567 12:12:05

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งท
18 มิ.ย. 2567 12:02:39

สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ยงบเหมาจ่ายรายหัว Basic Payment ระดับเขต ปี 2567
17 มิ.ย. 2567 22:38:37

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2567
17 มิ.ย. 2567 16:14:54

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 37 ประจำปีงบประมาณ พ
17 มิ.ย. 2567 15:53:06