ข่าวทั้งหมด


สสจ.ตาก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และปี 2566 แก่บุคลากรกระทร
22 ก.พ. 2567 16:56:42

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน "โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
21 ก.พ. 2567 15:49:22

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภ
21 ก.พ. 2567 14:15:47

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ที่เกิดในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ ประจ
21 ก.พ. 2567 14:08:43

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (TM) ​​​​​​​ครั้งที่ 2/256
20 ก.พ. 2567 11:22:49

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที
20 ก.พ. 2567 10:18:32

สสจ.ตาก ประชุมปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
19 ก.พ. 2567 15:06:04

นพ.สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา
19 ก.พ. 2567 12:08:23