ข่าวทั้งหมด


สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ
14 มิ.ย. 2567 16:28:11

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน โครงการ DGHP- COVID Fever -Tak
14 มิ.ย. 2567 16:06:59

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2567 และร่วมกิจกรรม Kick off ประกาศเจตนารมณ์ ผ่า
14 มิ.ย. 2567 14:46:55

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 6/2567
14 มิ.ย. 2567 11:36:44

สสจ.ตาก เข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน ณ สุขศาลาพระราชทานฯ
14 มิ.ย. 2567 10:45:06

สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน คืนข้อมูลฯ
13 มิ.ย. 2567 14:44:17

สสจ.ตาก ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมใจเดิน วิ่ง ปั่น ส่งธงตราสัญลักษณ์ง
12 มิ.ย. 2567 15:19:16

สสจ.ตาก จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก
12 มิ.ย. 2567 12:12:23