ข่าวทั้งหมด


สสจ.ตาก ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการประกวด อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์
30 พ.ย. 2566 10:33:34

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ครั้งที่
29 พ.ย. 2566 16:27:28

สสจ.ตาก เข้าร่วมการประชุมสื่อสารนโยบายมุ่งเน้นและการมอบนโยบายกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปี 2567
29 พ.ย. 2566 15:50:22

สสจ.ตาก จัดการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนดำเนินการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ครั้งที่ 1
29 พ.ย. 2566 15:35:06

สสจ.ตาก รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
29 พ.ย. 2566 14:54:19

สสจ.ตาก เข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ “แม่สอด : การค้าชายแดน”
29 พ.ย. 2566 11:58:55

สสจ.ตาก ต้อนรับ คณะอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
28 พ.ย. 2566 17:21:35

สสจ.ตาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 พ.ย. 2566 17:11:39