ข่าวทั้งหมด


สสจ.ตาก ประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้าน Cyber Security
12 มิ.ย. 2567 12:11:07

สสจ.ตาก จัดประชุมรับการตรวจสอบภายในจากหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมหนองหลวง ชั้น 2 สำนักง
11 มิ.ย. 2567 16:34:43

สสจ.ตาก เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ
11 มิ.ย. 2567 15:54:51

สสจ.ตาก ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เขตสุขภาพที่ 2 (ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมกระ
11 มิ.ย. 2567 15:10:24

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ
11 มิ.ย. 2567 14:17:22

สสจ.ตาก ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และพิธีเปิดสถานีรถไฟนำเที่ยว ณ อบจ.ตาก
10 มิ.ย. 2567 20:55:41

สสจ.ตาก ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมใจเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ
10 มิ.ย. 2567 20:35:33

สสจ.ตาก ตรวจรับงานการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก (งวดงานสุดท้าย)
10 มิ.ย. 2567 20:23:47