ข่าวทั้งหมด


นพ.สสจ.ตาก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
4 ธ.ค. 2566 18:00:25

นพ.สสจ.ตาก ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
1 ธ.ค. 2566 15:53:26

สสจ.ตาก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด
1 ธ.ค. 2566 15:25:42

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่ "มินิธัญญารักษ์" บ้านยินดี และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฯ รพ.วังเจ้า จ.ตาก
1 ธ.ค. 2566 14:48:08

นพ.สสจ.ตาก ตรวจเยี่ยมสถานชีวาภิบาลจังหวัดตาก ณ บ้านพักกลางโองโมง ประชารัฐอนุเคราะห์ อำเภอบ้านตาก จัง
30 พ.ย. 2566 18:09:19

สสจ.ตาก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13–15 ณ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
30 พ.ย. 2566 17:41:57

นพ.สสจ.ตาก พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดตาก ลงพื้นที่ "มินิธัญญารักษ์" บ้านเต็มใจ
30 พ.ย. 2566 16:17:44

นพ.สสจ.ตาก พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดตาก เข้ากราบนมัสการ พระครูพิทักษ์บรมธาตุ
30 พ.ย. 2566 16:14:01