ข่าวทั้งหมด


นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
7 ธ.ค. 2566 14:39:17

สสจ.ตาก เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการให้บริการคลินิกเลิกบุหรี่ ในเขตสุขภาพที่ 2
7 ธ.ค. 2566 14:26:33

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านผู้เปราะบาง
7 ธ.ค. 2566 14:22:02

สสจ.ตาก ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายพระเจ้าตาก”
7 ธ.ค. 2566 14:13:59

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่เพื่อดำเนินการติดตามเยี่ยมและให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทา
7 ธ.ค. 2566 10:10:26

นพ.สสจ.ตาก ประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน นโยบาย “มินิธัญญารักษ์” เขตสุขภาพที่ 2
6 ธ.ค. 2566 15:16:59

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมการแสดง "ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ"
6 ธ.ค. 2566 13:12:16

สสจ.ตาก ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม
6 ธ.ค. 2566 12:58:15