ข่าวทั้งหมด


นพ.สสจ.ตาก ร่วมรับชมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2566 จ.ตาก
27 พ.ย. 2566 21:46:28

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัด
27 พ.ย. 2566 11:18:15

สสจ.ตาก เข้าวัดทำบุญตักบาตร ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติฯ เป็นประจำทุกวันพระ ณ วัดเชียงทอง
27 พ.ย. 2566 10:59:46

สสจ.ตาก ร่วมชมการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จังหวัดตาก ประจำปี 2566
27 พ.ย. 2566 09:58:53

สสจ.ตาก ร่วมเฝ้าระวัง ตรวจเตือนบังคับ ใช้กฎหมายในงานประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 25
27 พ.ย. 2566 09:57:51

สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จังหวัดตาก ประจำปี 2566
27 พ.ย. 2566 09:55:12

สสจ.ตาก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกลไกพื้นที่ฯ
24 พ.ย. 2566 15:44:06

สสจ.ตาก ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ ม.9 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
24 พ.ย. 2566 15:27:38