ข่าวทั้งหมด


นพ.สสจ.ตาก ประธานเปิดการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจร Cancer War
20 ธ.ค. 2566 13:39:10

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
20 ธ.ค. 2566 12:47:30

นพ.สสจ.ตาก เข้าร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ (สป.สัญจร) ครั้งที่ 1/2567
19 ธ.ค. 2566 16:16:41

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่รับคณะส่วนล่วงหน้าในการตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
18 ธ.ค. 2566 18:09:04

สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมหนองหลวง ชั้น 2 สำนักงานสาธ
18 ธ.ค. 2566 11:46:11

สสจ.ตาก เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับสูง (CISO)
18 ธ.ค. 2566 10:53:36

สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จ.ตาก
16 ธ.ค. 2566 12:47:03

สสจ.ตาก ประชุมพิจารณาประเมินวิสัยทัศน์ ณ ห้องประชุม อบต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
15 ธ.ค. 2566 16:28:47