ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 25 6 ธ.ค. 2566 12:58:15 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม

สสจ.ตาก ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2567 

ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร พระอารามหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก

 

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางอำไพ แสนทอน ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชสมภพ 5 ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมี พระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม การแสดงความอาลัยด้วยความจงรักภักดี
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 6 ธ.ค. 2566 12:58:15

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


นพ.สสจตาก เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังห...

สสจ.ตาก จัดการประชุมคัดเลือกบุคลากรสาธาร...

นพ.สสจ.ตาก เยี่ยมชมการดำเนินงานคลินิกรัก...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมพัฒนางานระ...

สสจ.ตาก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิส...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน...