ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 1478 25 ก.ค. 2565 13:59:44 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการลงพื้นที่ตรวจรับและติดตามการก่อสร้างอาคารพระราชทาน ณ รพ.ท่าสองยาง

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่ตรวจรับและติดตามการก่อสร้างอาคารพระราชทานโรงพยาบาลท่าสองยาง โดยมี นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับ ในการนี้นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้นายแพทย์พิจารณ์ สารเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 3) พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับและประชุมคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร โอกาสนี้นายแพทย์ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง คณะกรรมการการตรวจจ้าง นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าสองยางที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามนำเสนอความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายต่อไป

โดย : admin admintak 25 ก.ค. 2565 13:59:44

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อาหารคาว – ...

สสจ.ตาก ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารสาธาร...

จังหวัดตาก ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมการพัฒนางานแม่และเด็ก ...

สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนิ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกั...