ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 1221 25 ก.ค. 2565 14:01:48 Share
:: เรื่อง ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) และโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กปท. วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน และใช้งบประมาณ กปท. ปี 2565 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายอดิศร สมเจริญสิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ด้านส่งเสริมพัฒนา นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ด้านบริการวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบงาน กปท. ของ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก คณะทำงานพัฒนาบริการสาธารณสุขใน กปท. จังหวัดตาก สาธารณสุขอำเภอ ผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และระบบ Cisco WebEx

โดย : admin admintak 25 ก.ค. 2565 14:01:48

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ข่าวล่าสุด


ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง...

สสจ.ตาก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพิ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั...

สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานผู้จัดการรายกรณี (...

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่ "มินิธัญญารักษ์" แล...