ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 1332 25 ก.ค. 2565 14:01:48 Share
:: เรื่อง ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) และโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กปท. วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน และใช้งบประมาณ กปท. ปี 2565 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายอดิศร สมเจริญสิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ด้านส่งเสริมพัฒนา นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ด้านบริการวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบงาน กปท. ของ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก คณะทำงานพัฒนาบริการสาธารณสุขใน กปท. จังหวัดตาก สาธารณสุขอำเภอ ผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และระบบ Cisco WebEx

โดย : admin admintak 25 ก.ค. 2565 14:01:48

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อาหารคาว – ...

สสจ.ตาก ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารสาธาร...

จังหวัดตาก ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมการพัฒนางานแม่และเด็ก ...

สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนิ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกั...