ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 256 25 ม.ค. 2565 09:30:57 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

     วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดตาก ประจำปี 2565 พร้อมแสดงเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในการนี้นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตากที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวฯ และเยี่ยมชมบูธ นิทรรศการการให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดตาก รวมทั้งตรวจเยี่ยมแถวกำลังพลโดยการโบกธงสีขาวเพื่อเป็นสัญญาณปล่อยแถวขบวนรณรงค์ พร้อมกันนี้หน่วยปฏิบัติการ ไฟป่าฯ ได้มีการฉีดพ่นน้ำเป็นละอองฝอยสร้างความชื้นและความสัมพัทธ์ในอากาศ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้และเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหา  ไฟป่า ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าดังกล่าวต่อไป

โดย : วิษณุ บัวลอย 25 ม.ค. 2565 09:30:57

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจัง...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

Covid Free Hotpital

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

Covid Free Hotpital

ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน