ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 1158 25 ก.ค. 2565 14:02:59 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขตาก

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขตาก (TAKPLAN) ณ สสอ.พบพระ และ สสอ.แม่สอด จ.ตาก

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-15.30 น. นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนเพื่อพัฒนาระบบ ให้ตอบรับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แบบ New Normal ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้ว และเริ่มฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขตาก (TAKPLAN) ดังกล่าวฯ ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพบพระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ โรงพยาบาลแม่สอด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิทยากรจากงานแผนงานและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

โดย : admin admintak 25 ก.ค. 2565 14:02:59

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ข่าวล่าสุด


ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง...

สสจ.ตาก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพิ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั...

สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานผู้จัดการรายกรณี (...

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่ "มินิธัญญารักษ์" แล...