ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 17 7 ธ.ค. 2566 14:22:02 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านผู้เปราะบาง

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านผู้เปราะบาง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางอำไพ แสนทอน ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านผู้เปราะบาง ในพื้นที่ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2566 โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน พบปะพูดคุยให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของจำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้เปราะบาง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติฯ ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 7 ธ.ค. 2566 14:22:02

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


นพ.สสจตาก เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังห...

สสจ.ตาก จัดการประชุมคัดเลือกบุคลากรสาธาร...

นพ.สสจ.ตาก เยี่ยมชมการดำเนินงานคลินิกรัก...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมพัฒนางานระ...

สสจ.ตาก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิส...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน...