ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 25 7 ธ.ค. 2566 10:10:26 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่เพื่อดำเนินการติดตามเยี่ยมและให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทา

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางอำไพ แสนทอน ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมลงพื้นที่เพื่อดำเนินการติดตามเยี่ยมและให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13-15 และรุ่นอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษา พร้อมทั้งดำเนินการดูแลและประสานสร้างความเข้าใจกับนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน เป็นนักเรียนทุนฯ (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ของจังหวัดตาก ให้มีความพร้อมที่จะเข้าเฝ้าฯ รับทุนฯ  โดยลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) และประสานงานระดับจังหวัดตาก ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก และโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นประธานการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมนักเรียนฯ ในครั้งนี้

โดย : วิษณุ บัวลอย 7 ธ.ค. 2566 10:10:26

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


นพ.สสจตาก เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังห...

สสจ.ตาก จัดการประชุมคัดเลือกบุคลากรสาธาร...

นพ.สสจ.ตาก เยี่ยมชมการดำเนินงานคลินิกรัก...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมพัฒนางานระ...

สสจ.ตาก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิส...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน...