ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 159 28 มิ.ย. 2566 10:42:57 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมตากสินมหา

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ในการนี้นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้รายงานสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยแมลงในพื้นที่จังหวัดตาก (โรคมาลาเรียและโรคไข้เลือดออก) ต่อคณะกรมการจังหวัดตาก เพื่อนำไปสู่การวางแผนประสานความร่วมมือในการดำเนินการต่อไปในระดับจังหวัดต่อไป

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 28 มิ.ย. 2566 10:42:57

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ข่าวล่าสุด


ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง...

สสจ.ตาก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพิ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั...

สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานผู้จัดการรายกรณี (...

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่ "มินิธัญญารักษ์" แล...