ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 143 14 ก.ค. 2566 09:36:06 Share
:: เรื่อง TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเชียร์และให้กำลังใจทีมตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดตาก ที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2566 พร้อมร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานฯ ในการเสด็จทอดพระเนตรชมนิทรรศการต่างๆ ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ นายอดิศร สมเจริญสิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ได้รับพระราชทานโล่รางวัลอันทรงเกียรติ ประเภทบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดีเด่น ระดับประเทศ

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 14 ก.ค. 2566 09:36:06

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ข่าวล่าสุด


ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง...

สสจ.ตาก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพิ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั...

สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานผู้จัดการรายกรณี (...

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่ "มินิธัญญารักษ์" แล...