ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 206 14 ก.ค. 2566 09:36:06 Share
:: เรื่อง TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเชียร์และให้กำลังใจทีมตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดตาก ที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2566 พร้อมร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานฯ ในการเสด็จทอดพระเนตรชมนิทรรศการต่างๆ ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ นายอดิศร สมเจริญสิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ได้รับพระราชทานโล่รางวัลอันทรงเกียรติ ประเภทบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดีเด่น ระดับประเทศ

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 14 ก.ค. 2566 09:36:06

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

สสจ.ตาก เข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการ...

สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน คืนข้อมูลฯ