ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 36 8 ธ.ค. 2566 11:38:08 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2566 ผ่านระบบ Webex Meeting

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 2

ครั้งที่ 10/2566 ผ่านระบบ Webex Meeting
 

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting จากห้องประชุมศรีวิเชียร ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายแพทย์วิทยา พลสีลา รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ การเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ในคราว เสด็จพระราชดำเนินทรงงานโครงการหลวงบ้านเลอตอพื้นที่จังหวัดตาก ของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Quick win 100 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ขอบคุณภาพจาก : เขตสุขภาพที่ 2

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 8 ธ.ค. 2566 11:38:08

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


นพ.สสจตาก เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังห...

สสจ.ตาก จัดการประชุมคัดเลือกบุคลากรสาธาร...

นพ.สสจ.ตาก เยี่ยมชมการดำเนินงานคลินิกรัก...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมพัฒนางานระ...

สสจ.ตาก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิส...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน...