ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 26 7 ธ.ค. 2566 15:56:10 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่ "มินิธัญญารักษ์" และเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รพ.แม่ระมาด จ.ตาก

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่ "มินิธัญญารักษ์" และเยี่ยม

ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รพ.แม่ระมาด จ.ตาก

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดตั้ง "มินิธัญญารักษ์" โรงพยาบาลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมี นายแพทย์สุธา ภัทรกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ทั้งนี้การจัดตั้ง "มินิธัญญารักษ์" โรงพยาบาลแม่ระมาด จัดขึ้นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานในรูปแบบ intermediated care เพื่อลดความแออัด ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 7 ธ.ค. 2566 15:56:10

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


นพ.สสจตาก เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังห...

สสจ.ตาก จัดการประชุมคัดเลือกบุคลากรสาธาร...

นพ.สสจ.ตาก เยี่ยมชมการดำเนินงานคลินิกรัก...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมพัฒนางานระ...

สสจ.ตาก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิส...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน...