ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 23 7 ธ.ค. 2566 15:58:49 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) เพื่อพิจารณาผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟูสมร

สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานผู้จัดการรายกรณี (Case Manager)
เพื่อพิจารณาผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด จ.ตาก

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม TAKIS ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายแพทย์พิจารณ์ สารเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 2) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) พิจารณาผู้ป่วยยาเสพติด เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดตาก โดยการดำเนินงาน ต้องรวบรวมรายชื่อผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการฟื้นฟูตามโควตาที่ได้รับการจัดสรรไปยังสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (มทบ.310) จำนวน 30 ราย เข้าบำบัดในรูปแบบพื้นฟูสมรรถภาพ 120 วัน โดย kick off ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 นี้

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 7 ธ.ค. 2566 15:58:49

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


นพ.สสจตาก เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังห...

สสจ.ตาก จัดการประชุมคัดเลือกบุคลากรสาธาร...

นพ.สสจ.ตาก เยี่ยมชมการดำเนินงานคลินิกรัก...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมพัฒนางานระ...

สสจ.ตาก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิส...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน...