ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 54 7 ธ.ค. 2566 17:10:56 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั้งสถานชีวาภิบาล ณ วัดมาตานุสรณ์ อ.แม่สอด

นพ.สสจ.ตาก ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั้งสถานชีวาภิบาล

ณ วัดมาตานุสรณ์ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ วัดมาตานุสรณ์ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดตั้งสถานชีวาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือจากทางวัด ในการจัดตั้งสถานชีวาภิบาลสำหรับพระสงฆ์และฆราวาส โดยได้รับความร่วมมือจากทางวัดในการขอใช้อาคารสถานที่ดังกล่าว

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 7 ธ.ค. 2566 17:10:56

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


นพ.สสจตาก เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังห...

สสจ.ตาก จัดการประชุมคัดเลือกบุคลากรสาธาร...

นพ.สสจ.ตาก เยี่ยมชมการดำเนินงานคลินิกรัก...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมพัฒนางานระ...

สสจ.ตาก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิส...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน...