ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 31 8 ธ.ค. 2566 14:22:52 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคล (Iris recognition) ณ รพ.แม่สอด อ.แม่ส

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ มอบหมายให้ ดร.ชำนาญ ปินนา หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคล (Iris recognition) ณ งานเวชระเบียน โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด และโรงพยาบาลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อรับทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะการดำเนินงาน เพื่อรับมาพัฒนางานต่อไป

โดย : วิษณุ บัวลอย 8 ธ.ค. 2566 14:22:52

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


นพ.สสจตาก เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังห...

สสจ.ตาก จัดการประชุมคัดเลือกบุคลากรสาธาร...

นพ.สสจ.ตาก เยี่ยมชมการดำเนินงานคลินิกรัก...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมพัฒนางานระ...

สสจ.ตาก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิส...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน...