ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 30 8 ธ.ค. 2566 16:48:34 Share
:: เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหา

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล จังหวัดตาก
(มาตรา 41 พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545) ครั้งที่ 2/2567


วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมหนองหลวง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และผ่านระบบ Cisco WebEx ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นพ.ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ด้านเวชกรรมป้องกัน 1 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล จังหวัดตาก (มาตรา 41 พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545) ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ จำนวน 3 ราย โดยมี นายอำพล ฉัตรไชยาฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมฯ

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 8 ธ.ค. 2566 16:48:34

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


นพ.สสจตาก เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังห...

สสจ.ตาก จัดการประชุมคัดเลือกบุคลากรสาธาร...

นพ.สสจ.ตาก เยี่ยมชมการดำเนินงานคลินิกรัก...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมพัฒนางานระ...

สสจ.ตาก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิส...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน...