ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 44 23 ก.พ. 2567 13:36:03 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก เยี่ยมชมการดำเนินงานคลินิกรักษาสุขภาพทางการเงิน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการดำเนินงานคลินิกรักษาสุขภาพทางการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจต่อการปฏิบัติงานให้เกิดการบริการที่ดีมีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า ให้มีความมั่นคงทางการเงินในการดำรงชีวิต และได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่คลินิกรักษาสุขภาพทางการเงินในด้านการให้บริการและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+) และแผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน จังหวัดตาก ประสบผลสำเร็จ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ

โดย : วิษณุ บัวลอย 23 ก.พ. 2567 13:36:03

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร...

สสจ.ตาก ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพ...

NO IMAGES

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและข...

NO IMAGES

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและข...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญ...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ข...