ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 57 23 ก.พ. 2567 15:41:55 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก จัดการประชุมคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น "คนดีศรีปฐมภูมิ" ​​​​​​​ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับจั

สสจ.ตาก จัดการประชุมคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น "คนดีศรีปฐมภูมิ"
ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับจังหวัดตาก
ณ ห้องประชุมปิงธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 


วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปิงธารา ชั้น 2 อาคารแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานการประชุมคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น "คนดีศรีปฐมภูมิ"  ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับจังหวัดตาก พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ, หัวหน้ากลุ่มงานระบบปฐมภูมิฯ,  แพทย์หญิงรุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจปฐมภูมิ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, นายชนม์ชนก ลิขิตวัฒนาเกียรติ์  สสอ.บ้านตาก เป็นคณะกรรมการการคัดเลือกฯ โดยมีบุคลากรสาธารณสุขร่วมคัดเลือกเป็นผู้แทน 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม(ก) โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และกลุ่ม(ข) โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 3 สาขา คือ 1.สาขาแพทย์ปฐมภูมิดีเด่น 2.สาขาพยาบาลดีเด่น 3.สาขานักวิชาการสาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพดีเด่น จังหวัดตาก จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนจังหวัดตาก และเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตสุขภาพที่ 2 ต่อไป

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 23 ก.พ. 2567 15:41:55

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร...

สสจ.ตาก ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพ...

NO IMAGES

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและข...

NO IMAGES

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและข...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญ...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ข...