ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 54 27 ก.พ. 2567 15:16:45 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก พร้อมคณะผู้บริหาร และ หน.กลุ่มงานฯ ประชุมคณะกรรมการวางแผน และประเมินผลการสาธารณสุขจังหวัด

      วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปิงธารา ชั้น 2 อาคารแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข                     จังหวัดตาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานและมีคณะผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งวาระก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด และทีมผู้สนับสนุน จำนวน 55 คน โดยมี อสม. พี่เลี้ยง และสาธารณสุขอำเภอขึ้นรับมอบ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวฯ เพื่อสรุปและติดตามการดำเนินงานสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดตาก รวมทั้งพิจารณาหารือ เพื่อบูรณาการงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดตากให้สู่เป้าหมาย คือ ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

โดย : วิษณุ บัวลอย 27 ก.พ. 2567 15:16:45

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร...

สสจ.ตาก ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพ...

NO IMAGES

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและข...

NO IMAGES

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและข...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญ...

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ข...