ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 45 16 พ.ค. 2567 16:47:48 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปร

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตาก  
และคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน 4 มิติ ครั้งที่ 1/2567  
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก 

 

         วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก  ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตาก และคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน 4 มิติ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดตาก ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวพระราชดำริ  ซึ่งมีอำเภอพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ จังหวัดตาก ร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 16 พ.ค. 2567 16:47:48

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...