ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 36 17 พ.ค. 2567 15:04:58 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และฟื้นฟูสภาพทางสังคมผู้ติดยาเ

สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานบำบัดรักษา
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และฟื้นฟูสภาพทางสังคมผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2567 

ณ ห้องประชุมไม้งาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

 

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายแพทย์พิจารณ์ สารเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 2) ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และฟื้นฟูสภาพทางสังคมผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2567 พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สสจ.ตาก และคณะทำงานขับเคลื่อนฯ โดยมี คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ จังหวัดตาก ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อติดตามการดำเนินงานในระดับพื้นที่ และหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../1agImjuzfcKmQkx3xusQNtZ3g...

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 17 พ.ค. 2567 15:04:58

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...