ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 23 20 พ.ค. 2567 16:41:13 Share
:: เรื่อง จังหวัดตาก ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ระดับป

จังหวัดตาก ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ระดับประเทศ ประจำปี 2567
ณ ห้องประชุมปิงธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

 

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมปิงธารา ชั้น 2 อาคารแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ระดับประเทศ ประจำปี 2567 โดยคณะอนุกรรมการประกอบด้วย ดร.กิตติ สุทธิจิตไพศาล ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นางพันทิพา วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกวดฯ ในระดับประเทศต่อไป

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 20 พ.ค. 2567 16:41:13

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...