ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 32 21 พ.ค. 2567 14:31:46 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมหนองหลวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สสจ.ตาก ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารสาธารณสุขจังหวัดตาก
ณ ห้องประชุมหนองหลวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

 

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหนองหลวง ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายแพทย์พิจารณ์ สารเวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 2) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารสาธารณสุขจังหวัดตาก โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และคณะกรรมการวารสารฯเข้าร่วมในการประชุม เพื่อพิจารณาการตีพิมพ์วารสารในโอกาสครบรอบงานวารสารสาธารณสุขจังหวัดตาก ครบรอบ 4 ปี

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 21 พ.ค. 2567 14:31:46

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...