ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 1123 27 มิ.ย. 2561 15:46:26 Share
:: เรื่อง อบรมสัมมนาเสริมทักษะการปฏิบัติงาน พอ.สว. สำหรับผู้ประสานงาน และอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดตาก

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 อบรมสัมมนาเสริมทักษะการปฏิบัติงาน พอ.สว. สำหรับผู้ประสานงาน และอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดตาก

โดย : วิษณุ บัวลอย 27 มิ.ย. 2561 15:46:26

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการว...

รองฯ สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พร้อมด้วย ...

สสจ.ตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศั...

สสจ.ตาก ประชุม MCH Board ครั้งที่ 1/255...

สสจ.ตาก จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อป...

การประชุมหารือเรื่องร้องเรียนการละเมิดกฎ...

ข่าวล่าสุด


รองฯ สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พร้อมด้วย ...

การประชุมหารือเรื่องร้องเรียนการละเมิดกฎ...

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคลินิกโรคจาก...

นพ.สสจ.นครสวรรค์ ร่วมทำบุญแทนการมอบของที...

ประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาสถานีอน...

อบรมสัมมนาเสริมทักษะการปฏิบัติงาน พอ.สว....