ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 38 18 เม.ย. 2567 17:37:43 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ประจำปี 2567

นพ.สสจ.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ประจำปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ประจำปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายแพทย์พิจารณ์ สารเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 2) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด เรื่อง Suicide และ CBTx ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 18 เม.ย. 2567 17:37:43

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนิ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกั...

สสจ.ตาก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการร...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดอาคารพระเทพสิทธาค...