ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 41 19 เม.ย. 2567 10:02:06 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชา

นพ.สสจ.ตาก ร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ครั้งที่ 1/2567
ผ่านโปรแกรม ZOOM ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี กรุงเทพฯ

 


วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ครั้งที่ 1/2567 ผ่านโปรแกรม ZOOM ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี กรุงเทพฯ เพื่ออำนวยการ จัดการ และกำกับดูแลการขนตะกอนแคดเมียมจากจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดอื่นๆ ที่ตรวจพบกลับไปยังต้นกำเนิด คือพื้นที่ฝังกลบในโรงงานที่จังหวัดตาก และดำเนินการฝังกลบให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน พร้อมด้วย นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน ประชาชน สื่อมวลชน กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปรือ ร่วมประชุมในครั้งนี้

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 19 เม.ย. 2567 10:02:06

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนิ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกั...

สสจ.ตาก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการร...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดอาคารพระเทพสิทธาค...