ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 44 19 เม.ย. 2567 17:15:48 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหาร ข้าราชการบำนาญ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2567 ณ ลานกิ

สสจ.ตาก จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหาร ข้าราชการบำนาญ
เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2567 ณ ลานกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ลานกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหาร ข้าราชการบำนาญ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2567 พร้อมด้วย ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดตาก คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ จาก สสจ.ตาก, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน ทั้ง 9 อำเภอ โดยมี นายสถิต บุญเป็ง เป็นตัวแทนบุคลากรสาธารณสุข กล่าวขอขมาและรดน้ำขอพร จากผู้บริหารและข้าราชการบำนาญ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ และเป็นสิริมงคล รวมถึงสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

ภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../1vapXJY7TOWgC9XgUGn...

โดย : ไอย์คนิฌม์ บุญเลิศ 19 เม.ย. 2567 17:15:48

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนิ...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกั...

สสจ.ตาก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการร...

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการ...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขต...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดอาคารพระเทพสิทธาค...