ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 81 17 มิ.ย. 2567 22:38:37 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ยงบเหมาจ่ายรายหัว Basic Payment ระดับเขต ปี 2567

สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ยงบเหมาจ่ายรายหัว
Basic Payment ระดับเขต ปี 2567

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ชั้น 4 อาคารหลังใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ยงบเหมาจ่ายรายหัว Basic Payment ระดับเขต ปี 2567 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมี นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานการประชุม

ภาพข่าว // กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 17 มิ.ย. 2567 22:38:37

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคค...

สสจ.ตาก ร่วมรับฟังประชุมสรุปผลการตรวจราช...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉ...

สสจ.ตาก รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดั...