ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 111 17 มิ.ย. 2567 16:14:54 Share
:: เรื่อง นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2567

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2

ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 “Digital Transformation กุญแจสำคัญสู่ระบบสุขภาพ ยุคใหม่ เขตสุขภาพที่ 2” โดยมี นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานเปิดพิธี และ นายแพทย์วิทยา พลสีลา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 กล่าวต้อนรับ และนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมวิชาการดังกล่าว เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุข และมีการนำเสนอคัดเลือกผลงานวิชาการ

 

 

ข่าวภาพ // งานเลขานุการ

ขอบคุณภาพจาก สสจ.พิษณุโลก

เผยแพร่ // กลุ่มงานระบบปฐมภูมิฯ

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 17 มิ.ย. 2567 16:14:54

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก ถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคค...

สสจ.ตาก ร่วมรับฟังประชุมสรุปผลการตรวจราช...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศง...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉ...

สสจ.ตาก รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดั...