ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่าน : 47 22 พ.ค. 2567 12:35:51 Share
:: เรื่อง สสจ.ตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อาหารคาว – หวาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 จังหวัดตาก

สสจ.ตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อาหารคาว – หวาน เนื่องในวันวิสาขบูชา

ประจำปี 2567 จังหวัดตาก ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อ.เมือง จ.ตาก

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดมณีบรรพตวรวิหาร ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสุภาภรณ์ บัญญัติ หัวหน้ากลุ่มงานระบบปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อาหารคาว-หวาน งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระครูเมธีวรคุณ เจ้าอาวาสวัดมณีบรรพตวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดย : ณิชนันทน์ เมืองเย็น 22 พ.ค. 2567 12:35:51

ข่าว HOT


สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับ นายสำเริง เอี่ยมสะอา...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประก...

สสจ.ตาก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำแผนป...

นพ.สสจ.ตาก และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ป...

รองผู้ว่าฯ จ.ตาก พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมนิทรร...

ข่าวล่าสุด


สสจ.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับเกลี่ย...

นพ.สสจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการส...

สสจ.ตาก ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูต...

สสจ.ตาก ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้ “โครงก...

สสจ.ตาก รับฟังสรุปความก้าวหน้าและผลการดำ...

สสจ.ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งช...